At Sırtında Geçen Asırlar ve Uyku

Seyahat veya göç kavramı insanlığın başlangıcından beri var. Avcı ve toplayıcı ilkel insandan,  modern insana kadar sürekli bir hareket halinde olan insanlık, buharlı motorun icadına kadar seyahatlerini hep at üzerinde gerçekleştirmiştir.

Türk kültüründe de önemli bir yer tutan atçılık, dünyada da yüz yıllar boyunca ulaşımın sağlanabildiği tek araç olmuştur. At üzerinde günler hatta yıllarca yapılan seyahatler, insan bünyesine ve yapısına uygun değildir. Ancak insanlık her çağda göstermiş olduğu üstün uyum sağlam özelliğini, at üzerinde yaptığı seyahatlerinde de göstermiştir. Tarihi kaynaklara göre Orta Asya kavimleri, özellikle Türkler ve Moğollar gibi göçebe kavimler at üzerinde o günlerde başarılması zor işler başarmışlardır. Bu topluluklarda görülen kültürel yemekler, evler ve kullanılan aletler bunun güzel örneklerindendir.

Daha rahat bir yaşam için yapılan icatlar ve geliştirilen ürünler

At üzerinde geçen zorlu hayat şartlarını kolaylaştırmak için, icat edilen eyer sistemleri ve sonrasında gelen at sırtından inmeden yemek yeme ve uyuma alışkanlıkları belirli kavimlerin tarihini değiştirdiği gibi dünya tarihini de değiştirmiştir. At sırtında yenmeye başlanan pastırma ve benzeri kurutulmuş et ürünleri, uzun seyahatlerde at üzerinden inmeden seyahat edebilmeyi olağan kılan örnek bir buluştur. Bu tarz kurutulmuş et ürünleri genellikle eyerin at ile binici arasında bulunan yerlerine konularak, hayvanın tuzuyla ve binicinin ağırlığıyla pişmesi sonucu elde edilirken, at üzerinde binicinin uyumasını sağlayacak, değişik yapıda eyerlerde zamanla yapılmış ve uyurken binicinin rahatsız olmadan yoluna devam etmesi sağlanmıştır.

Uykunun önemi, her çağda farklı konularla karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, yataklarımızın ortopedik olması, yatak yayı sistemlerinin gün geçtikçe geliştirilmesi, şehirlerarası otobüs veya uzun mesafe gidebilen uçaklarda, yolcuların rahat bir şekilde uyuyabilmelerini sağlamak için geliştirilen özel koltuklar gibi daha rahat bir uyku için yapılan çalışmalar bunun göstergesi olarak kabul edilebilir.

İyi uykular.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir